Echipa

Specialiştii noştri au experienţă relevantă în pregătirea cererilor de finanţare, a studiilor de fezabilitate şi a planurilor de afaceri, precum şi în derularea achiziţiilor şi rambursarea cheltuielilor în conformitate cu cerinţele diferitelor programe de finanţare. Dispunem de o echipă valoroasă de colaboratori în domeniul proiectării de specialitate în construcţii, precum şi în domeniul tehnologiilor de procesare a produselor agricole şi piscicole, respectiv în domeniul tehnologiilor zootehnice, al culturilor vegetale şi în domeniul energiilor “verzi”.

Cristian GHERMAN - coordonatorul echipei, are ca formaţie de bază ingineria, a absolvit un Master în Finanţe şi numeroase cursuri în domeniul project-management-ului, evaluării intreprinderilor şi a proprietaţilor imobiliare, a consultanţei pentru investiţii, etc. Este membru al Project Management Institute (PMI), al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) și este autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pentru a presta servicii de consultanţă pentru investiţii.

Expert cu mai mult de 14 ani de experienţă în elaborarea de aplicaţii, studii de fezabilitate şi planuri de afaceri pentru proiecte de investiţii cu finanţare nerambursabilă. A pregătit şi implementat proiecte pentru finanţări nerambursabile în valoare de peste 40 mil. €, finanţate prin Programul Phare, Sapard, Guvernul Romaniei, FEADR, etc.

Colaborator pe domeniul ”Competitivitate economică” la elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 din Regiunea Vest, România.

A participat, totodată, în calitate de evaluator independent, la evaluarea tehnico-economică a peste 200 de proiecte cu finanţare europeană depuse în cadrul Programului Phare CBC 2000 România – Ungaria, Phare 2004 – 2006 Proiecte Mari de Infrastructură Regională, Programul Operaţional Regional (POR) 2008, respectiv IPA – CBC România – Serbia 2009.

Are o experienţă relevantă în consultanţă pentru afaceri și project management.

powered by ITself.ro