Noutati

EUROCONSULT are în faza de implementare următoarele proiecte:

  • Un proiect în valoare de peste 2,1 mil. € pentru co-finanţare prin IPA – CBC Romania – Serbia, Axa Prioritara nr. 1 – Dezvoltare economico – sociala, Masura 1.2 Dezvoltarea sectorului turistic, ce vizează înființarea unei piste de biciclete de la Timişoara până la granița cu Serbia, în lungime de 37,0 km
  • Un proiect în valoare de aproximativ 250 mii € pentru co-finanţare prin FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), Măsura 313 – „Încurajarea activităților turistice“, ce vizează înfiinţarea unui ștrand turistic în stațiunea Crivaia, jud. Caraş-Severin.
  • Un proiect de aproximativ 8,5 mil. € pentru co-finanţare prin FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), Măsura 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“, schema de stat N 578/2009, ce vizează infiinţarea unei fabrici de panificaţie în Bocşa, jud. Caraş-Severin.

EUROCONSULT is implementing the following projects:

  • A project having a total value of over 2,1 mil. € co-financed through IPA – CBC Romania – Serbia, Priority Axis no. 1 – Economic and social Development, Measure 1.2 Develop the tourism sector, which aims to set-up a bicycle lane from Timişoara to serbian border, having 37,0 km
  • A project having a value of approx. 250 thou. € co-financed through EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development), Measure 313 – „Stimulation of touristic activities“, which aims to set-up a touristic swimming pool in Bocşa, Caraş-Severin.
  • A project having a value of approx. 8,5 mil. € co-financed through EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development), Measure 123 – „Improvement the added-value of agricultural and forestry products“, state aid scheme N 578/2009, which aims to set-up a bread production factory in Bocşa, Caraş-Severin.

powered by ITself.ro