Proiecte relevante - Relevant projects

Abator de porcine şi bovine – galerie foto

Berzovia, Caraş-Severin

Valoare totală: 8,5 mil. €

Proiectul a urmărit realizarea unei investiţii noi – abator pentru porcine şi bovine având o suprafaţă totală desfăşurată de 7.500 mp şi o capacitate de sacrificare de 50 capete/h porcine sau 15 capete/h bovine. Abatorul a fost dotat cu camere de refrigerare, de congelare, de depozitare, linii de tăiere porcine, linii de tăiere bovine, utilaje şi echipamente specifice pentru activitatea de abatorizare, precum şi cu laborator propriu de analize fizico-chimice şi microbiologice. Proiectul a avut valoarea totală de 8,5 mil. € şi a fost implementat într-o perioadă de 26 de luni.

Fabrică de preparate din carne – galerie foto

Timişoara, jud. Timiș 

Valoare totală: 4,5 mil. € + 2,8 mil. €

Proiectul a constat în realizarea unei investiţii noi, de tip „green-field“ în Timişoara – construcţia unei fabrici de preparare a produselor din carne cu o suprafaţă totală desfăşurată de 3.400 mp. Fabrica nouă a fost utilată cu utilaje, echipamente, instalaţii şi mijloace de transport noi şi cu laborator propriu de analize fizico-chimice şi microbiologice. Capacitatea nominală de producţie a fabricii este de 15,0 tone/zi. Proiectul a avut o valoare totală de 4,5 mil. € şi a fost implementat într-o perioadă de 16 luni. Ulterior, fabrica s-a extins cu spații de procesare și de depozitare utilate complet în suprafață de 2.500 mp. Ultimul proiect a avut o valoare totală de 2,8 mil. € și a fost implementat într-o perioadă de 29 de luni.

Fermă porcine (10.000 capete) – galerie foto

Berzovia, Caraş Severin

Valoare totală: 4,5 mil. €

Proiectul a urmărit extinderea, modernizarea şi retehnologizarea unei ferme de porcine de 10.000 de capete din Berzovia, Caraş-Severin. Modernizarea a urmărit reabilitarea unor adăposturi nefuncţionale şi transformarea acestora în grajduri de creştere şi îngraşare porcine, dotate cu echipamente performante pentru automatizarea proceselor din fermă: furajare, adăpare, asigurarea microclimatului, etc. Proiectul a avut valoarea totală de 4,5 mil. € şi a fost implementat într-o perioadă de 22 de luni.

Secţie nouă de preparate crud-uscate – galerie foto

Reşiţa, Caraș-Severin

Valoare totală: 5,5 mil. €

Proiectul a urmărit construcţia unei unităţi de procesare a preparatelor crude-uscate având o suprafaţă totală desfăşurată de 3.900 mp şi o capacitate de 15,0 tone/zi. Secţia a fost echipată cu utilaje, echipamente şi instalaţii specifice de procesare a cărnii. Secția a fost proiectată pentru producția de preparate din carne cu valoare adăugată mare, preparate crud-uscate din gama de calitate superioară. Proiectul a avut o valoare totală de 5,5 mil. € şi a fost implementat într-o perioadă de 13 luni.

Fermă vaci cu lapte in comuna Padureni – galerie foto

Pădureni, Timiş

Valoare totală: 500.000 €

Proiectul a urmărit modernizarea fermei de 350 de vaci cu lapte, prin realizarea următoarelor investiţii: – revizuirea şi igienizarea adăposturilor pentru animale; – amenajarea padocurilor; – achiziţia de instalaţii de eliminare şi transport a dejecţiilor; – amenajarea unui bazin de colectare a dejecţiilor; – achiziţia de animale cu înaltă valoare genetică; – achiziţia de utilaje pentru exploatarea bazei furajere a fermei. Proiectul a avut o valoare de 500.000 € şi a fost implementat pe durata a 36 de luni, din motive excepţionale.

Secție de producție membrane naturale – galerie foto

Arad, jud. Arad

Valoare totală: 1,3 mil. €

Proiectul a urmărit modernizarea celei mai mari sectii de productie a membranelor naturale pentru mezeluri din Romania, prin urmatoarele investitii: – refunctionalizarea partiala a spatiilor de productie; – optimizarea fluxului tehnologic; – imbunatatirea conditiilor de microclimat in spatiile de productie; – reabilitarea instalatiilor interioare (electrice, sanitare si termice); – reabilitarea pardoselilor tehnologice si a tavanelor din spatiile de productie; – reabilitarea fatadei cladirii, a platformei din incinta si reamenjarea rampelor de aprovizionare. Proiectul a avut o valoare de 1,3 mil. € şi a fost implementat pe durata a 24 luni.

powered by ITself.ro