Servicii

Pentru obținerea finanțării, noi ne ocupăm de tot – proiect, aplicație, avize, acorduri, etc.

Oferim clienţilor noştri servicii integrate privind accesarea fondurilor europene: pregătirea aplicaţiilor, asistenţă pentru obţinerea co-finanţării bancare, respectiv managementul achiziţiilor şi rambursarea cheltuielilor.

  • Cereri de finanţare 
  • Studii de fezabilitate 
  • Planuri de afaceri 
  • Dosare de achiziţii
  • Dosare de rambursare a cheltuielilor 

De asemenea, pe tot parcursul pregătirii și implementării proiectului, cît și în perioada de monitorizare ex-post, reprezentăm beneficiarii în relaţia cu experţii desemnaţi pentru evaluarea şi monitorizarea proiectului. Asta înseamnă în toate fazele de înaintare, de informare şi de raportare tehnică și financiară a proiectului, respectiv la depunerea proiectului, la verificarea Dosarelor de achiziţii, a Cererilor de plată, la verificările pe teren şi în orice circumstanţă care necesită prezenţa unui reprezentant din partea beneficiarului.

Cu ajutorul colaboratorilor noştri – arhitecţi, ingineri, proiectanţi – asigurăm elaborarea următoarelor documentaţii:

  • Studii de teren 
  • Proiecte tehnice 
  • Proiecte pentru autorizaţia de construire 
  • Caiete de sarcini 
  • Detalii de execuţie

Toate documentaţiile sunt întocmite conform Ghidurilor de finanţare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

powered by ITself.ro