Fermă vaci cu lapte

Pădureni, Timiş | Valoare totală: 500.000 € | Proiectul a urmărit modernizarea fermei de 350 de vaci cu lapte, prin realizarea următoarelor investiţii : – revizuirea şi igienizarea adăposturilor pentru animale; – amenajarea padocurilor; – achiziţia de instalaţii de eliminare şi transport a dejecţiilor; – amenajarea unui bazin de colectare a dejecţiilor; – achiziţia de animale cu înaltă valoare genetică; – achiziţia de utilaje pentru exploatarea bazei furajere a fermei. Proiectul a avut o valoare de 500.000 € şi a fost implementat pe durata a 36 de luni, din motive excepţionale.

Fermă porcine (10.000 capete)

Berzovia | Valoare totală: 4,5 mil. € | Proiectul a urmărit extinderea, modernizarea şi retehnologizarea unei ferme de porcine de 10.000 de capete din Berzovia, Caraş-Severin. Modernizarea a urmărit reabilitarea unor adăposturi nefuncţionale şi transformarea acestora în grajduri de creştere şi îngraşare porcine, dotate cu echipamente performante pentru automatizarea proceselor din fermă: furajare, adăpare, asigurarea microclimatului, etc. Proiectul a avut valoarea totală de 4,5 mil. € şi a fost implementat într-o perioadă de 22 de luni.

powered by ITself.ro