Fermă porcine (10.000 capete)

Berzovia | Valoare totală: 4,5 mil. € | Proiectul a urmărit extinderea, modernizarea şi retehnologizarea unei ferme de porcine de 10.000 de capete din Berzovia, Caraş-Severin. Modernizarea a urmărit reabilitarea unor adăposturi nefuncţionale şi transformarea acestora în grajduri de creştere şi îngraşare porcine, dotate cu echipamente performante pentru automatizarea proceselor din fermă: furajare, adăpare, asigurarea microclimatului, etc. Proiectul a avut valoarea totală de 4,5 mil. € şi a fost implementat într-o perioadă de 22 de luni.

Abator de porcine şi bovine

Berzovia, Caraş-Severin | Valoare totală: 8,5 mil. € | Proiectul a urmărit realizarea unei investiţii noi – abator pentru porcine şi bovine având o suprafaţă totală desfăşurată de 7.500 mp şi o capacitate de sacrificare de 50 capete/h porcine sau 15 capete/h bovine. Abatorul a fost dotat cu camere de refrigerare, de congelare, de depozitare, linii de tăiere porcine, linii de tăiere bovine, utilaje şi echipamente specifice pentru activitatea de abatorizare, precum şi cu laborator propriu de analize fizico-chimice şi microbiologice. Proiectul a avut valoarea totală de 8,5 mil. € şi a fost implementat într-o perioadă de 26 de luni.

powered by ITself.ro